33

Voornaamwoorden

STATUS

Klaar voor gebruik

NAAR

Javaanse klanken

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Javaans van Java

n
md
k
ki

ngoko gewoon
madya beleefd
krama zeer beleefd
krama inggil respectvol

 

 
PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD

aku mlaku n
ik loop
kowé mlaku n
jij loopt
dhèwèké mlaku n
hij, zij loopt
awaké dhéwé mlaku n
wij lopen
kowé padha mlaku n
jullie lopen
dhèwèké padha mlaku n
zij lopen

 

 
BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD

omah sing gedhé iki duwèké pak Sastra
dit grote huis is eigendom van pak Sastra

aku arep sowan sing duwé omah
ik wil de heer des huizes bezoeken

 

 
WEDERKEREND VOORNAAMWOORD

mas Parta dhéwé sing teka n
het is mas Parta zelf die is gekomen

piringé pecah dhéwé n
het bord brak vanzelf

bapakku dhéwé n
mijn eigen vader

 

 
AANWIJZEND VOORNAAMWOORD
iki omah gedhé n
dit is een groot huis

iku omah gedhé n
dat is een groot huis

ika, kaé omah gedhé n
dat daar (iets verder weg) is een groot huis

omah gedhé iki n
dit grote huis

omah gedhé iku n
dat grote huis

omah gedhé ika (kaé) n
dat grote huis daar (iets verder weg)

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN PLAATS

kéné n
hier

ing desa kéné n
hier in het dorp

kono n
daar

ing desa kono iku n
in het dorp daar

kana n
ginds

ing kutha Semarang kana n
ginds in de stad Semarang

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN RICHTING

mréné n
hierheen

mréné, Sas! n
kom hierheen, Sas!

mrono n
daarheen

aku arep mrono, menyang omahé Yana n
ik wil daarheen, naar het huis van Yana

mrana n
gindsheen

saka kéné mrana n
van hier naar ginds

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN WIJZE

mengkéné n
zoals dit

karepku mengkéné n
wat ik wil is dit

mengkono n
zoals dat

kabar sing mengkono n
een dergelijk bericht

mengkana n
zoals gene

sapa arep tuku omah sing mengkana kaé n
wie zal er nu zo'n huis kopen

 

In de spreektaal

ngéné in plaats van mengkéné
ngono
in plaats van mengkono
ngana
in plaats van mengkana

 

 
AANWIJZEND WOORD VAN HOEVEELHEID

seméné n
zoveel

omah sing seméné gedhéné n
een huis dat zó groot is

semono n
zoveel

wong semono akèhé n
zóveel mensen

semana n
zoveel

nalika semana bapaké wis mati n
op dat tijdstip was zijn vader al dood

 

 

 
VRAGEND VOORNAAMWOORD

sapa sing teka? n
wie is er gekomen?

omahé sapa? n
wiens huis?

jenengmu sapa? n
hoe heet je?

bocah endi sing nakal? n
welk kind is stout?

sing endi omahé Su? n
welk is het huis van Su?

ing endi omahé Su? n
waar staat het huis van Su?

bapak ana ngendi ta, bu ? n
waar is vader toch, moeder?

omahé Su kaya apa? n
hoe ziet het huis van Su eruit?

kowé arep tuku apa? n
wat ga je kopen?

regané pira? n
hoeveel kost?

dawané sepira? n
hoe lang is het?

suwéné sepira? n
hoe lang duurt het?

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst