46

Voegwoord

STATUS

Klaar voor gebruik

NAAR

Javaanse klanken

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Javaans van Java

n
md
k
ki

ngoko gewoon
madya beleefd
krama zeer beleefd
krama inggil respectvol

 

 

 

karo, sambi, tur, sarta, saha, lan, dadi lan, kejaba, karo déné, apa manèh, mangka, nanging, ning, sanajan...nanging, yèn, sebab, karana, jalaran, marga, sarèhné, mula, rèhné, mulané, mula, mulané iku, awit, wong, jenèh, jer

 

De voorbeeldzinnen komen uit de Javaanse literatuur. Zo maken wij kennis met niet-alledaags Javaans en vergroten wij ook onze woordenschat.
Pana nampani karo mèlu ngguyu n
Pana nam het aan, terwijl hij mee lachte

rupané ora pakra, tur arep dimaru pisan  n
hij zag er onooglijk uit, en daarbij wilde hij haar ook nog als tweede vrouw nemen

tetunggangan kang luwih gedhé sarta luwih rikat playuné n
voertuigen die groter van omvang en sneller van vaart waren

Dhawuhipun bapak saha simbok badhé kula èstokaken n
wat u en moeder mij opdragen zal ik naleven

lungané iku gawé gègèr lan wirangé sing duwé gawé n
haar weggaan bracht opschudding en schaamte teweeg bij degene die het feest gaf

Deze pagina is nog in bewerking. Wat er staat kan gewoon gebruikt worden.

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst