48

Teksten, gedichten, Javaans schrift

STATUS

Klaar voor gebruik

NAAR

Javaanse klanken

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Javaans van Java

n
md
k
ki

ngoko gewoon
madya beleefd
krama zeer beleefd
krama inggil respectvol

 

 

 

RAJAPATI
Suparta Brata, Tanpa Tlacak,
Surabaya, 1963
uit Javanese Literature since independensce door J.J. Ras

Adam ora ngreti pira suwéné ngadeg njegreg mengkono iku, nanging ora suwé uwong-uwong tamu hotèl liyané uga nusul munggah lotèng. Sing sepisan uwong setengah tuwa, manganggo piyama biru wis lawas. Banjur nom-noman loro umur-umuran rolikur ngono; sing enom isih katon bocah, apa manèh manganggo kathok cekak. Tamu sing nusul kèri dhéwé pemudha nom-noman, bregas rupané lan ora gugupan, malah kepara seneng sembranan, ndhugal. Iki mau kabèh tamu-tamu sing nginep hotèl kono bengi kuwi. 'Wèh, rajapeja punika', celatuné wong sing nganggo piyama biru. 'Ngatos-atos tindak-tanduk kita, sampun grusa-grusu. Langkung saé kita ngentosi polisi rumiyin, sampun nindakaken punapa-punapa. Segawonipun sinten punika?'

 

 

 

YA, WIS BÈN (RASA TRESNA)
Reinier Kromopawiro,
1998
Tekst van nummer uit CD Si Topèng van de groep Sambatan en gezongen door Kenneth Atmodikromo

rasané isih ana ing atiku
angeté rangkulanmu
pancèn kowé wis munculké tresnamu

awakmu wis dadi pamujiku

 

rasané tak-pasrahké marang kowé
tresnaku lan kasmaran
nanging kowé malah ninggal janjiné
nyatané wis urip bebarengan

 

refrein

ana apa kowé kandha marang aku
malah nggugoni wong liya iku
ana apa kowé kandha marang aku
liya tresna mlebu ing atimu

ya wis bèn tak-gawa tresnaku iki
ya wis bèn tak-gawa nganti mati

 

 

 

ATUR PANUWUN
Reinier Kromopawiro, 2014
Dankbetuiging aan de Javaanse contractarbeiders bij de Herdenking van de Javaanse Immigratie in Suriname 1890 - 1940 in 2014

saka adoh katon kapalé
udi menyang ngendi parané
ngelus nglaras ing penggalih

dadi mengkono rasa sedhih

 

mokar-mikir mendem panas
adhuh adoh adil kabèh mentas
ombak gedhé dhuwur mundur

pungkasané kang nglipur luhur

 

tengah-tengah ageng samudra
perang wenang wingi dadi sutra
wis pamit mulya orak bapa biyung

nyambi nyindèn nggolèk tembung

 

kapan anak-putu mbiyèn kana
éling siti ora dunung apa padha
anyar padunungan nékad laku

nyambut-gawé bisaa sepréné maju

 

barang mbiyèn uwis ya titènana
jaman lunga gelis nganti jaman teka
gesang murup urip dadi nyembah

matur nuwun sanget simbah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst