53

Taalwet en taalraad in Suriname

STATUS

Nog niet gebruiken

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Surinaams Javaans

n
b
bn

ngoko informeel, gewoon
basa formeel, beleefd
basa napis zeer formeel, zeer beleefd

 

 

 

Taalwet en taalraad voor bescherming Surinaamse talen

Een taalwet en een taalraad moeten het vervolg zijn van een taalsymposium van het directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). "Suriname kent veel talen, maar sommige worden met uitsterven bedreigd. Een taalwet en een taalraad zijn daarom de beste manier om ze te beschermen en te reguleren”, zegt beleidsmedewerker Johan Roozer. Op het symposium wordt aandacht besteed aan de oorsprong van de talen en de ontwikkeling ervan. Het symposium is getiteld ‘meertaligheid van praktijk naar beleid’. Het directoraat wil hiermee een aanzet geven tot het formuleren van literair cultuurbeleid in Suriname.
Het symposium wordt gehouden op maandag 21 februari. Deze dag is uitgeroepen door de Unesco als Internationale dag van de Moedertalen. Roozer zegt dat de geïdentificeerde talen besproken worden. Het gaat om het Javaans, het Sarnami, de groep Marron talen, de Groep Inheemse talen en de Surinaamse talen die met uitsterven worden bedreigd. De bedoeling is dat vanuit elke cultuurbelevenis beleid wordt geformuleerd. De taalwetenschapper Ismene Krishnadath zal inleidingen verzorgen.

Naast de wettelijke bescherming moet de taalraad garant staan voor een goed overzicht van de talen. Roozer zegt dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen talen en dialecten. Een taal is meer ontwikkeld terwijl een dialect door een beperkte groep wordt gesproken. Het Sranan is daarom geen dialect of zoals het vroeger genoemd werd, het 'Neger-Engels'. Het is een officiële taal van Suriname, door een ieder gesproken.

De Internationale Dag van de Moedertalen staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor de Unesco vormen talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan en wordt de mens zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen. Dit kan leiden tot meer begrip voor elkaar.

Aanleiding om de Internationale Dag op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952. Toen zijn studenten omgekomen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan. Dat land bestond toen uit Oost- en West-Pakistan, het huidige Bangladesh en Pakistan. De regering had gesteld dat uitsluitend het Urdu de taal van Pakistan was. De Internationale Dag van de Moedertalen werd voor het eerst in 2000 gevierd. Het communiqué dat hiertoe oproept, meldt dat er bijna 6000 talen zijn in de wereld.

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst