Cultuur en geschiedenis

91

Adat... feest en slametan

STATUS

Nog niet gebruiken

NAAR

Schrijfwijze Surinaams Javaans

MENU

Onderaan op elke pagina

 

 

 

Spreekstijlen
Surinaams Javaans

n
b
bn

ngoko informeel, gewoon
basa formeel, beleefd
basa napis zeer formeel, zeer beleefd

 

 

 

 

Slametans zijn gemeenschappelijke religieuze offer maaltijden. Het woord 'slamet' betekent: welzijn, gezond, 't goed maken, ongedeerd, hoe maak je het?.

Indeling slametancycli

A. Slametan levenscyclus
- Slametan bij zwangerschap en geboorte
- Slametan bij besnijdenis
- Slametan bij huwelijken
- Slametan bij sterfgevallen en na de dood

B. Slametan op kalender hoogtijdagen
- 1 Sura, slametan op de eerste van de maand Sura
- 10 Sura, slametan op de tiende van maand Sura
- 12 Mulud, slametan op de twaalfde van de maand Mulud
- 27 Rejeb, slametan op de 27ste van de maand Rejeb
- 29 Ruwah, op de 29ste van de maand Ruwah
- 21,23,25,27, of 29 Pasa, slametan op de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste, of 29ste van de maand Pasa

C. Slametan bij 'bersih desa' (reinigen van het dorp)

D. Wisselende slametan of Persoonlijke slametan

Slametans van het levenscyclus en de Persoonlijke slametans worden gehouden in het huis van degenen die de slametans geven. 

Slametans volgens de kalender hoogtijdagen, slametans voor het welzijn van het dorp worden gehouden in een gemeenschappelijk dorpshuis, de kongsèn, of in het huis van de lurah (het dorpshoofd) of in dat van de modin of kaum. Modin en kaum zijn dorpsgodsdienstbeambten, door de lokale overheid aangesteld. In Nederland in ontmoetingscentra voor Javanen.

Wisselende of persoonlijke slametans worden bijvoorbeeld gehouden bij het slagen voor een examen of als men een lange en langdurige reis gaat maken.

 

 

 

 

 

Bebuka... Inleiding

 

Pagina's Bebuka
met inleidende informatie

30

Samen verhalen lezen

 

Javaans van Java

 

Pagina's grammatica
voor dagelijks gebruik

49

Woordenlijst Javaans-Nederlands

50

Woordenlijst Nederlands Javaans

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's info
met achtergrondinformatie

60

Smartphone website

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's basis
zinnen voor dagelijks gebruik

70

Het leven in een dorp

 

Surinaams Javaans

 

Pagina's gezin
zinnen voor dagelijks gebruik

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's cultuur
adat en theater

91

Adat... feest en slametan

92

Muziek... gamelan

93

Theater... dans

94

Theater... ludrug

95

Theater... wayang
 

 

Cultuur en geschiedenis

 

Pagina's geschiedenis
slavernij en arbeid op contract

96

Slavernij en plantages

97

Komst van de Javanen

98

Javanen komen uit Midden-Java

99

Arbeid op contract en daarna

100

De blijvers verbouwden rijst